Права та обов’язки закладу

Час від часу кожен з нас може занедужати і потребуватиме певної допомоги: чи-то родичів, чи-то лікарів. І саме при спілкуванні із медичним працівником ми з вами набуваємо статусу пацієнта.

Протягом багатьох століть відчуття співчуття виступало основою солідарності людей перед загрозою смертельно небезпечних захворювань чи травм. А страждаючи від недуги, кожен з нас хоче отримати співчуття та допомогу. І чим більше ми страждаємо, тим більше потребуємо вираження цих проявів людяності. Не дарма в перекладі з латини слово “пацієнт” означає “особа, що терпить або страждає”. У стані хвороби ми на підсвідомому рівні йдемо до того, хто уособлює світло та надію – до янголів у білих одежах.

Пацієнт – будь-яка особа, що звернулася за медичною допомогою або скористалася нею, незалежно від того, в якому вона стані: хвора, здорова чи як особа, що погодилася на медико-біологічні дослідження. Права пацієнта – основні права людини, яка потребує медичної допомоги для охорони власного здоров’я та життя, з точки зору забезпечення доступу до медичного обслуговування, рівноправності, якості та ефективності такої допомоги.

Принципи підходу до прав пацієнта:

  • Основна цінність життя;
  • Тісний взаємозв’язок фізичного і духовного здоров’я;
  • Забезпечення безпеки життя і здоров’я;
  • Повага честі і достоїнства;
  • Недоторканність людини і її особистого життя;
  • Індивідуальність і вибір;
  • Визнання пацієнта як рівноправного учасника при ухваленні рішення про медичне втручання;
  • Регулювання прав і обов’язків пацієнта, з метою охорони здоров’я й інтересів самого пацієнта й інших осіб;
  • Регулювання прав пацієнта механізмами їхнього забезпечення і захисту;
  • Твердження принципу взаємної довіри у взаєминах пацієнта і медичного працівника;
  • Оперативний і об’єктивний розгляд фактів порушення прав пацієнтів і відповідальності за порушення прав;
  • Контроль і незалежна експертиза якості медичної і лікарської допомоги.

У відповідності із Законом України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” пацієнт має право на:

  • на охорону здоров’я, повагу честі та гідності, гуманне відношення з боку медичного й обслуговуючого персоналу;
  • вибір лікаря, у тому числі сімейного і лікуючого лікаря, з урахуванням його згоди, а також вибір лікувально-профілактичної установи відповідно до договорів обов’язкового і добровільного медичного страхування;
  • обстеження, лікування в умовах, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам;
  • проведення на його прохання консиліуму і консультацій інших фахівців;
  • полегшення болю, пов’язаного з захворюванням і (або) медичним утручанням, доступними способами і засобами;
  • збереження таємниці про факт звернення за медичною допомогою, про стан здоров’я, діагноз та результати, отримані при його обстеженні і лікуванні;
  • інформована добровільна згода на медичне втручання;
  • відмову від медичного втручання, крім невідкладних випадків, коли реальна загроза життю є наявною;
  • одержання інформації про свої права й обов’язки, стан свого здоров’я, а також на вибір осіб, яким в інтересах пацієнта може бути передана інформація про стан його здоров’я;
  • безпосереднє ознайомлення з медичною документацією;
  • одержання медичних і інших послуг у рамках програм добровільного медичного страхування;
  • допуск до нього адвоката або іншого законного представника для захисту його прав;
  • допуск до нього священнослужителя, а в лікарні – на надання умов для відправлення релігійних обрядів, у тому числі на надання окремого приміщення, якщо це не порушує внутрішній розпорядок лікувально-профілактичного закладу;
  • відшкодування збитків у випадку заподіяння шкоди його здоров’ю при наданні медичної допомоги;
  • оскарження неправомірних дій.

Обов’язки пацієнта:

  • виявляти в спілкуванні з медичними працівниками повагу і такт;
  • повідомляти лікарю всю інформацію, необхідну для постановки діагнозу і лікування захворювання;
  • після надання згоди на медичне втручання неухильно виконувати всі розпорядження лікуючого лікаря;
  • дотримувати правила внутрішнього розпорядку лікувальної установи, де він знаходиться;
  • співробітничати з лікарем при одержанні медичної допомоги;
  • негайно інформувати лікаря про зміну стану свого здоров’я в процесі діагностики і лікування;
  • негайно звертатися до лікаря при підозрі на наявність, або при наявності захворювання, що представляє небезпеку масового поширення;
  • не починати дій, здатних порушити права інших пацієнтів.

Стаття 10. Обов’язки громадян у галузі охорони здоров’я (Основи законодавства) Громадяни України зобов’язані:

  • піклуватись про своє здоров’я та здоров’я дітей, не шкодити здоров’ю інших громадян;
  • у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення;
  • подавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які знаходяться у загрозливому для їх життя і здоров’я стані;
  • виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством про охорону здоров’я.

Лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров’ю населення (ст. 34 Основ законодавства).