Порядок відбору та направлення хворих на лікування

Додаток № 1
до наказу ДОЗ ОДА від 29.06.17 №708

 

1. Загальні положення

1.1 Комунальна установа «Жмеринська лікарня відновного лікування» (далі лікарня) є лікувально-профілактичним закладом охорони здоров’я, який забезпечує реабілітацію та проведення відновного лікування хворих.

1.2 Лікування в умовах лікарні є важливим етапом в проведенні відновного лікування хворих і є наступним етапом після інтенсивного та планового стаціонарного лікування.

1.3 Медичний відбір хворих здійснюється лікарями загальної практики – сімейної медицини та спеціалістами вузького профілю в процесі диспансерного спостереження за хворими, їх амбулаторного або стаціонарного лікування в лікувально-профілактичних закладах.

1.4 Потреба у відновному лікуванні визначається лікарем відповідно до затверджених показів і протипоказів, з урахуванням віку і стану здоров’я хворого, основного та супутніх діагнозів, ступеня активності та особливостей перебігу патологічного процесу, наявності ускладнень, можливих факторів ризику, результатів раніше проведеного лікування, даних допоміжних методів обстеження та інше.

1.5 Висновок про показання для направлення на лікування в лікарню виноситься по місцю спостереження або стаціонарного лікування хворого з оформленням «Виписки з карти амбулаторного (стаціонарного) хворого» (ф. №027/о).

1.6 Лікувально-профілактичним закладом (ЦПМСД, ОЛІЛ, ЦРЛ, ЛПЛ, МТМО, ЛПЗ третинного рівня) або органом охорони здоров’я (Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради) надається направлення на стаціонарне лікування в лікарню.

1.7 В окремих випадках допускається прийом хворого на лікування при наявності «Виписки з карти амбулаторного (стаціонарного) хворого» (ф. №027/о).

1.8 Прийом хворих здійснюється при наявності направлення, при умові повного обстеження, згідно загальних правил госпіталізації хворого.

2. Спеціалізація лікарні та види лікування

2.1 Спеціалізація лікарні:

 • лікування хворих з неврологічною патологією (захворювання центральної та периферичної нервової системи);
 • лікування хворих з патологією серцево-судинної системи;
 • лікування хворих з наслідками травм та захворювань опорно-рухового апарату;
 • лікування хворих з бронхолегеневою патологією;
 • лікування хворих з гастроентерологічною патологією.

2.2. Види лікування:

 • медикаментозна терапія;
 • фізіотерапія (електролікування, світлолікування, магнітотерапія, лазеротерапія, мікрохвильова терапія);
 • парафінові, озокеритові аплікації;
 • масаж;
 • ЛФК, кінезотерапія;
 • грязелікування, бальнеотерапія, водолікування;
 • рефлексотерапія;
 • гірудотерапія.
  1. В лікарню відновного лікування направляються хворі:

 • на лікування згідно профільності закладу в ранній, віддалений та пізній відновлювальний період захворювань;
 • на планове лікування хворих із хронічними захворюваннями, для проведення курсів протирецидивної терапії або доліковування з використанням стандартних схем лікування;
 • для проведення медичної реабілітації інвалідів, відповідно індивідуальної програми реабілітації інваліда.
3. Покази до лікування

3.1. Відновне лікування хворих з неврологічною патологією:

 • хворі, які перенесли мозкові інсульти, в будь-який період реабілітації, в тому числі ускладнені супутньою патологією серця при збереженні до пересування, самообслуговування та спілкування з персоналом.;
 • після операцій на магістральних судинах головного мозку;
 • залишкові явища перенесених черепно-мозкових травм, спінальних травм при збереженні здатності до пересування, самообслуговування та спілкування з персоналом;
 • залишкові явища перенесених нейроінфекцій при збереженні здатності до пересування, самообслуговування та спілкування з персоналом;
 • хронічні цереброваскулярні хвороби: дисциркуляторна енцефалопатія, церебральний атеросклероз та інші;
 • хронічні порушення спінального кровообігу: спінальна мієлопатія вертеброгенного, атеросклеротичного генезу;
 • демієлінізуючі захворювання, окрім дебюту та періоду загострення;
 • нейродегенеративні захворювання ЦНС: хвороба Паркінсона, БАС та інші;
 • нейром’язеві захворювання;
 • гострі та хронічні дорсопатії;
 • після нейрохірургічних операцій спинного мозку;
 • хворі, які перенесли травми головного і спинного мозку, операції на головному, спинному мозку;
 • захворювання периферичної нервової системи (моно- і полінейропатії різної етіології);
 • початкові стадії дегенеративних захворювань нервової системи;
 • запальні захворювання нервової системи;
 • хвороби нервів верхньої та нижньої кінцівок;
 • остеохондроз хребта, шийного, грудного, попереково–крижового відділів, помірний больовий, нейрорефлекторний, корінцевий синдроми, радикулопатії;
 • постламінектомічний синдром, стан після видалення міжхребцевих дисків та інших оперативних втручань;
 • наслідки травм нервових корінців та сплетень;
 • полінейропатії різного генезу, окрім гострого періоду поліневриту Гійена–Барре;
 • хвороби вегетативної нервової системи.

3.2. Відновне лікування хворих з патологією серцево-судинної системи

3.2.1. Первинний і повторний інфаркт міокарду (в т.ч. Q-інфаркт, не Q-інфаркт) в під гострому періоді при будь-яких ускладненнях в гострому періоді, але при задовільному стані хворого на момент направлення в санаторій із стабілізацією змін на ЕКГ і досягнутим рівнем фізичної активності – дозована ходьба 1000 метрів та підйом по східцям 18-22 сходинок. Перехід на відновлювальний етап лікування проводиться: Q-інфаркт через 14-16 діб, не Q-інфаркт через 12-14 діб.

3.2.2. Хворі, які перенесли нестабільну стенокардію і адекватно виконують необхідний рівень фізичної активності, направляються на відновлювальний етап лікування на 7-10 добу від початку захворювання.

   1. Хворі, які перенесли оперативні втручання на коронарних судинах:

 • транссудинна балонна ділятація;
 • ангіопластика та стентування коронарних судин;
 • коронарне шунтування, аневризмектомія з АШК або на працюючому серці через 7-10 діб;
 • хворі, які перенесли операції на клапанах серця та аорті;
 • пластика або протезування клапанів серця, грудного відділу аорти через 7-10 діб.
   1. Хворі, які перенесли операції з приводу ВВС (з 18 років):

 • малоінвазивні оперативні втручання;
 • оперативні втручання з АШК або на працюючому серці через 7-10 діб.
   1. Хворі, які перенесли операції з приводу порушення ритму серця:

 • ЕФІ обстеження та катетерна деструкція;
 • імплантація або заміна ШВРС;
 • відновлення синусового ритму шляхом ЕДС;
 • імплантація кардіовертера-дефібрилятора.
   1. Хворі, які перенесли операції з приводу інфекційного ендокардиту:

 • пластика або протезування клапанів серця.

   1. Хворі, які перенесли операції з приводу ДКМП та ГКМП.

3.2.8. Хворі з порушеннями серцевого ритму без перенесеного ГІМ, після проведеної адекватної антиаримічної терапії, які продовжують приймати анти аритмічні препарати:

 • з відновленим синусовим ритмом після миготіння і тріпотіння передсердь;
 • хворі з екстрасистолічною аритмією (поодинокі або часті, але не політопні, не групові і не ранні екстрасистоли);
 • А/V блокада не більше 1 ступеня.

3.2.9. Допускається наявність таких ускладнень і супутніх захворювань при направленні на відновне лікування:

 • недостатність кровообігу не вище 2-а ступеня;
 • нормо- або брадісистолічна форма постійної миготливої аритмії;
 • хворі з пароксисзмами миготливої аритмії чи пароксизмальної тахікардії при частоті пароксизмів не більше 1-2 рази на місяць;
 • поодинока або часта, але не політропна, не групова і не рання екстрасистолія;
 • A/V блокада не вище 1 ступеню;
 • аневризма серця без ознак недостатності кровообігу або при її наявності не вище 2-А (при наявності ФК не більше 1-2 ст. по NYHA).
   1. Артеріальна гіпертензія 2-3 ст.:

 • на тлі тривало існуючої гіпертонії виник ГІМ, але на момент виписки із стаціонару у хворого є наявність вказаних вище допустимих ускладнень;
 • на тлі тривало існуючої гіпертонії виник ГІМ разом з ТІА, але на момент виписки із стаціонару у хворого є наявність вказаних вище допустимих ускладнень;
 • на тлі тривало існуючої гіпертонії виник ГІМ чи крововилив в сітківку без набряку диску зорового нерва, але на момент виписки із стаціонару у хворого є наявність вказаних вище допустимих ускладнень;
 • на тлі тривало існуючої гіпертонії виник ГІМ разом з хронічною нирковою недостатністю не вище 1 ст., але на момент виписки із стаціонару у хворого є наявність вказаних вище допустимих ускладнень;
 • у всіх випадках хворих з АГ при направленні на відновне лікування гіпертензія на момент виписки повинна носити безкризовий характер і бути корегована.

3.3. Відновне лікування хворих з наслідками травм та захворювань опорно-рухового апарату:

 • дегенеративно-дистуктивні ураження опорно-рухового апарату (артрити, артрози, спондильози, контрактури, остеохондрози та інші), які не потребують інтенсивної терапії та повністю обстежені на догоспітальному етапі;
 • анатомо-функціональні порушення після травм опорно-рухового апарату;
 • етапне стаціонарне відновне лікування після коригуючих ортопедичних операцій;
 • після проведеного ендопротезування та протезування суглобів;
 • лікування діабетичної стопи та інших дисметаболічних артропатій.

3.4. Відновне лікування хворих з гастроентерологічною патологією:

 • хронічні персистуючі, реактивні і токсичні гепатити в неактивній фазі або у фазі мінімальної активності при незначних відхиленнях функціональних проб печінки, при загальному задовільному стані;
 • хронічні холецистити, холангіти різної етіології без схильності до частих загострень;
 • стан після оперативного втручання на печінці та жовчних шляхах при задовільному стані пацієнта;
 • дискінезії жовчних шляхів і жовчного міхура;
 • хронічний панкреатит легкого та середнього ступеню важкості за відсутності схильності до частих загострень.
  1. Відновне лікування хворих з бронхолегеневою патологією:

 • залишкові явища перенесеної пневмонії з ДН І-ІІ ст.;
 • бронхіти після гострого періоду, при нормалізації температури через 3-5 днів;
 • бронхіальна астма при дихальній недостатності І-ІІ ступ., без загострення;
 • хронічні неспецифічні захворювання легень при дихальній недостатності І-ІІ ступеня, без загострення;

– муковісцидоз;

– саркоїдоз.

4. Протипокази до лікування
 • всі захворювання, при яких хворі не спроможні до самостійного руху та самообслуговування і потребують постійного спеціального догляду;
 • усі захворювання в активній стадії, хронічні захворювання у стадії декомпенсації;
 • туберкульоз в активній стадії;
 • гострі інфекційні захворювання до завершення терміну ізоляції;
 • лихоманкові стани;
 • новоутворення, кахексія, аміамілоїдоз внутрішніх органів, кровотечі;
 • декомпенсовані захворювання серця, легень та інших внутрішніх органів;
 • ішемічна хвороба серця з частими нападами стенокардії спокою негативною динамікою ЕКГ;
 • активна фаза ревматизму;
 • серцева недостатність кровообігу вище 2-А (при наявності ФК більшого за 2 ст. по NYHA);
 • стенокардія 4 ФК;
 • важкі порушення ритму серця і провідності: пароксизми миготіння передсердь, які виникають 3 або більше разів на місяць; політропна, рання, групова екстрасистолія; A/V блокада 2-3 ступеня; повна A/V блокада;
 • АГ з не корегованим артеріальним тиском, кризовим перебігом та значними порушеннями функції нирок – ХНН більше 1 ст.;
 • тромбоз шунта, який клінічно проявляється ГІМ з складним порушенням ритму серця, гострою серцевою недостатністю;
 • рецидивуючі тромбоемболічні ускладнення;
 • порушення мозкового кровообігу в гострій чи підгострій стадії;
 • цукровий діабет декомпенсований і важкого перебігу;
 • шлункові, кишкові кровотечі;
 • аневризма аорти з СН 2-А ФК вище 2 ст.
 • прогредієнтні неврологічні захворювання, коли не спинено процес, що призвів до руйнування нервових структур;
 • психічні захворювання, всі форми наркоманії і хронічного алкоголізму, епілепсія;
 • переломи, що не зрослися;
 • невправлені вивихи;
 • нестабільний остеосинтез;

У разі направлення хворого із протипоказами на лікування лікарська консультативна комісія лікарні оформляє відповідний акт в 2-х екземплярах, один з яких направляється в заклад/орган охорони здоров’я, що видав направлення.

5. Порядок прийому та виписки хворих

Прийом хворих на стаціонарне лікування в лікарню здійснюється при наявності: направлення на стаціонарне лікування в КУ «Жмеринська лікарня відновного лікування» згідно встановленого зразка, заповненого відповідно чинних вимог, завіреного печаткою закладу охорони здоров’я, який видав направлення, направлення органу охорони здоров’я (Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради) та «Виписки з карти амбулаторного (стаціонарного) хворого» (ф. №027/о).

В направлені вказуються:

 • П.І.Б. хворого;
 • дата народження (число, місяць, рік);
 • адреса;
 • місце роботи;
 • діагноз основного захворювання, згідно МКХ;
 • дані обстежень, згідно обов’язкового об’єму обстеження хворих, які направляються на стаціонарне лікування:

а) лабораторні (загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, цукор крові, дослідження крові на РВ, дослідження на гельмінти);

б) інструментальні (флюорографія – обов’язково, рентгенографія, ЕКГ МРТ, СКТ, УЗД – при наявності та показах);

 • консультації спеціалістів, згідно стандартів з зазначенням дати обстеження;
 • дата виписки направлення, П.І.Б. лікаря та підпис лікаря, який направляє хворого;
 • назва лікувального закладу, який видав направлення.

Крім того:

 • пацієнт повинен мати при собі документ, що засвідчує особу;
 • пацієнти, що перебувають на листку непрацездатності, надають ксерокопію попереднього листка непрацездатності;
 • для пільгових категорій – посвідчення про право на пільги;
 • пацієнти, які мають медичну страховку, повинні мати при собі відповідний документ (поліс страхування).

Прийом пацієнтів здійснюється в приймальному відділенні лікарні щоденно з 8.00 до 16.00 крім суботи, неділі та святкових днів.

По закінченню лікування хворому видається листок непрацездатності (за потребою), а також «Виписка з карти амбулаторного (стаціонарного) хворого» (ф. №027/о) завірена лікуючим лікарем, заступником головного лікаря з медичної частини та печаткою закладу, для передачі в лікувально-профілактичний заклад за місцем проживання.

Телефони для довідок:

Приймальна головного лікаря – (04332)4-29-54

Приймальне відділення – (04332)4-46-75