Клініко-діагностична лабораторія

Біолог – Козлова Зоя Іллінічна
Кваліфікаційна категорія Перша «Клінічна лабораторна діагностика»

Лаборант – Линдрик Ганна Василівна
Кваліфікаційна категорія Вища «Лабораторна справа»
Лаборант – Грінштейн Фаїна Яківна
Кваліфікаційна категорія Перша «Лабораторна справа»