Лабораторні дослідження

Гематологічні дослідження:
• ЗАК з лейкоцитарною формулою;
• ШОЕ;
• тромбоцити;
• ретикулоцити.
Біохімічні та імунологічні дослідження сироватки крові:
• глюкоза в крові;
• тест толерантності до глюкози;
• Ср білок;
• Асло;
• РФ;
• загальний холестерин;
• загальний білірубін та проби;
• ферменти;
• загальний білок;
• тригліцериди;
• сечова кислота;
• α амілаза;
• глікований гемоглобін;
• МНВ.
Аналіз сечі:
• аналіз сечі з мікроскопічною оцінкою осаду;
• визначення вмісту білка;
• визначення вмісту глюкози;
• визначення вмісту α амілази;
• аналіз сечі по Нечипоренку.
Дослідження калу:
• гельмінти;
• прихована кров;
• копрограма.